Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Stalno predstavništvo /Osebje /

Osebje stalnega predstavništva

Diplomatsko osebje: 

Administrativno osebje: 

Mojca Kemperle
Vodja administrativne pisarne
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 15
mojca.kemperle(at)gov.si 

Leah Gomez
Tajnica
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 11
leah.gomez(at)gov.si 

Anna Bautista
Receptorka 
Tel.: (1) 212 370 3007, ext. 10
anna-dominique.bautista(at)gov.si