Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Kandidature Slovenije v sistemu OZN /

Kandidatura prof. dr. Vasilke Sancin v Odbor za človekove pravice

Zaščita in promocija človekovih pravic sta pomembna elementa slovenske zunanje politike.

Zato se je vlada Republike Slovenije odločila podpreti kandidaturo prof. dr. Vasilke Sancin za članico Odbora za človekove pravice za obdobje 2019-2022. Volitve bodo na 36. zasedanju pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah 14. junija 2018 v New Yorku.

Dr. Sancin ima močno ozadje na področju mednarodnega humanitarnega prava in je posvetila svoje delo prav vprašanju zaščite človekovih pravic. Poleg svojega širokega akademskega poznavanja in ekspertize, ima tudi bogate praktične izkušnje pri izvajanju relevantnih pravnih okvirov za napredek zaščite človekovih pravic.

Skozi svojo celotno kariero je bila vključena v vprašanja izvajanja Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah kot dolgoletna članica med-ministrske Komisije za človekove pravice in Stalne koordinacijske skupine za izvajanje mednarodnega humanitarnega prava Republike Slovenije.

Dr. Sancin je avtorica številnih znanstvenih publikacij na področju mednarodnega prava in človekovih pravic, kot tudi urednica domačih in tujih publikacij.

Vlada Republike Slovenije trdno verjame, da je zaradi bogatih domačih in mednarodnih izkušenj ter ozadja na področju mednarodnega prava dr. Sancin odlična kandidatka za članico Odbora za človekove pravice in bo, če bo izvoljena, lahko v veliki meri pripomogla k njegovemu delu  in ugledu.

 

 

Kandidatura Republike Slovenije za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023 - 2025

Republika Slovenija se je odločila predstaviti kandidaturo za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023-2025 na volitvah, ki bodo med 76. zasedanjem Generalne skupščine leta 2022. 

Slovenija daje velik pomen delu ECOSOC in njegovim naporom, povezanim z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi dimenzijami OZN, posebno primernemu in učinkovitemu nadaljevanju dosedanjega dela ter pregledu napredka pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj in Pariškega sporazuma. Slovenija se tudi sicer vključuje v delo na področjih iz pristojnosti ECOSOC in bi rada še bolj aktivno prispevala k izpolnjevanju njegovega pomembnega mandata.