Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Kandidature Slovenije v sistemu OZN /

Kandidatura dr. Boštjana M. Zupančiča v Odbor za človekove pravice za obdobje 2019-2022

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o sklep o nominaciji prof. dr. Boštjana M. Zupančiča za kandidata v Odbor za človekove pravice za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2022. Za to se je odločila, ker sta zaščita in promocija človekovih pravic pomembna sestavna dela slovenske zunanje politike. 

Odbor za človekove pravice je ustanovljen v skladu z 28. členom Pakta o državljanskih in političnih pravicah (ICCPR) in je sestavljen iz 18 priznanih pravnih strokovnjakov z visokimi moralnimi standardi in priznano strokovnostjo, ki so izvoljeni za štiriletni mandat. Odbor je nadzorni mehanizem izvajanja državljanskih in političnih pravic, navedenih v ICCPR, kar se izvaja z obravnavo poročil držav pogodbenic pred Odborom. Slovenija je do sedaj poročala trikrat. 

Volitve devetih članov odbora bodo predvidoma sredi junija 2018 in novoizvoljeni člani bodo mandat nastopili s 1. januarjem 2019. 

Dr. Zupančič je vodilni slovenski pravni strokovnjak z obsežnimi mednarodnimi izkušnjami, tudi na področju človekovih pravic in kazenskega prava. Služil je kot član Odbora OZN proti mučenju, kjer je bil tudi podpredsednik. Več kot 15 let je bil sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, pred tem pa sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ima pa tudi bogato akademsko kariero, tako na Univerzi v Ljubljani, kot na številnih ustanovah v tujini. Dr. Zupančič je avtor številnih člankov, knjig in drugih publikacij na področju človekovih pravic. 

Verjamemo, da bo dr. Zupančič s svojim članstvom v Odboru za človekov pravice pomembno prispeval skupnim naporom za zagotovitev uživanja in spoštovanja človekovih pravic po svetu. 

Kandidatura Republike Slovenije za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023 - 2025

Republika Slovenija se je odločila predstaviti kandidaturo za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023-2025 na volitvah, ki bodo med 76. zasedanjem Generalne skupščine leta 2022. 

Slovenija daje velik pomen delu ECOSOC in njegovim naporom, povezanim z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi dimenzijami OZN, posebno primernemu in učinkovitemu nadaljevanju dosedanjega dela ter pregledu napredka pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj in Pariškega sporazuma. Slovenija se tudi sicer vključuje v delo na področjih iz pristojnosti ECOSOC in bi rada še bolj aktivno prispevala k izpolnjevanju njegovega pomembnega mandata.