Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Kandidature Slovenije v sistemu OZN /

Kandidatura Republike Slovenije za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023 - 2025

Republika Slovenija se je odločila predstaviti kandidaturo za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023-2025 na volitvah, ki bodo med 76. zasedanjem Generalne skupščine leta 2022. 

Slovenija daje velik pomen delu ECOSOC in njegovim naporom, povezanim z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi dimenzijami OZN, posebno primernemu in učinkovitemu nadaljevanju dosedanjega dela ter pregledu napredka pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj in Pariškega sporazuma. Slovenija se tudi sicer vključuje v delo na področjih iz pristojnosti ECOSOC in bi rada še bolj aktivno prispevala k izpolnjevanju njegovega pomembnega mandata.