Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Kandidature Slovenije v sistemu OZN /

The candidature of prof. dr. Vasilka Sancin to the Human Rights Committee

The protection and promotion of human rights are significant elements of Slovenian foreign policy.

In this regard, the Government of the Republic of Slovenia endorsed the candidature of Professor Dr Vasilka Sancin for membership of the Human Rights Committee for the period 2019-2022. The elections will take place at the 36th Meeting of the States Parties to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) on 14 June 2018 in New York.

 Dr Sancin's has a strong background in international humanitarian law and has devoted her work to the protection of human rights. Besides her broad academic knowledge and expertise she also has rich practical experience in terms of implementation of the relevant legal frameworks for the advancement of human rights protection.

Throughout her career she has been deeply involved in the enforcement of the International Covenant on Civil and Political Rights as a long-standing active member of the Inter-ministerial Commission on Human Rights and the Permanent Coordination Group for the Implementation of the International Humanitarian Law of the Government of the Republic of Slovenia.

Dr Sancin is the author of numerous scientific and expert publications on international law and human rights, as well as co-editor of national and foreign publications.

The Government of the Republic of Slovenia firmly believes that Dr Sancin's extensive domestic and international academic background in human rights law make her excellently qualified to serve in the Human Rights Committee and would contribute greatly to its work and reputation if elected.

 

 

 

Kandidatura Republike Slovenije za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023 - 2025

Republika Slovenija se je odločila predstaviti kandidaturo za članstvo v ekonomskem in socialnem svetu OZN za obdobje 2023-2025 na volitvah, ki bodo med 76. zasedanjem Generalne skupščine leta 2022. 

Slovenija daje velik pomen delu ECOSOC in njegovim naporom, povezanim z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi dimenzijami OZN, posebno primernemu in učinkovitemu nadaljevanju dosedanjega dela ter pregledu napredka pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj in Pariškega sporazuma. Slovenija se tudi sicer vključuje v delo na področjih iz pristojnosti ECOSOC in bi rada še bolj aktivno prispevala k izpolnjevanju njegovega pomembnega mandata.