Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Pobuda Republike Slovenije za razglasitev svetovnega dne čebel /

Pobuda Republike Slovenije za razglasitev svetovnega dne čebel

Vlada RS je sprejela odločitev, da si bo Slovenija prizadevala za promocijo pomena čebel z namenom, da se pri OZN 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Aktivnosti bodo potekale tako v okviru specializirane agencije (FAO), kot tudi v GS OZN. Septembra 2016 je bila iniciativa predstavljena na Odboru za kmetijstvo (COAG), decembra pa na 155. zasedanju Sveta FAO, ki je iniciativo podprl.

Pobudo je že sprejela Konferenca v začetku julija 2017. MZZ si bo prizadevalo za sprejem v jesenskem delu 72. zasedanja GS OZN (v 2. odboru oz. v plenumu), kar bi omogočilo prvo obeležitev svetovnega dne 20. maja 2018. Namen pobude je sicer svetovno javnost opozoriti na pomembnost ohranjanja čebel in opomniti ljudi, kako smo od čebel in ostalih opraševalcev odvisni. Čebelarstvo je velikega pomena za kmetijstvo in druge sektorje, kot so okolje, gospodarstvo in drugi. Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu in čebele imajo med opraševalci najpomembnejšo vlogo.