Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Govori predstavnikov Republike Slovenije v OZN med 71. zasedanjem Generalne skupščine /

Neformalna tematska razprava: prispevki migrantov in diaspore k vsem dimenzijam trajnostnega razvoja, vključno z nakazili in prenosom zasluženih dohodkov, New York, 24. julij 2017

Govor ge. Ondine Blokar Drobič, namestnice stalnega predstavnika na Neformalnia tematski razpravai prispevki migrantov in diaspore k vsem dimenzijam trajnostnega razvoja, vključno z nakazili in prenosom zasluženih dohodkov; New York, 24. julij 2017

Zasedanje Varnostnega sveta OZN na temo zaščite miru in varnosti - "Konflikti v Evropi"

Govor ge. Ondine Blokar Drobič, namestnice stalnega predstavnika na seji Varnostnega sveta OZN o konfliktih v Evropi, 21. februarja 2017