Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Govori predstavnikov Republike Slovenije v OZN med 71. zasedanjem Generalne skupščine /

Zasedanje Varnostnega sveta OZN na temo zaščite miru in varnosti - "Konflikti v Evropi"

Govor ge. Ondine Blokar Drobič, namestnice stalnega predstavnika na seji Varnostnega sveta OZN o konfliktih v Evropi, 21. februarja 2017