Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
24.10.2016  

24. oktober – dan Organizacije združenih narodov

Na današnji dan leta 1945 je stopila v veljavo Ustanovna listina Organizacije združenih narodov. S tem je luč sveta ugledala največja svetovna organizacija, z nalogo varovati mednarodni mir in varnost, spodbujati prijateljske odnose med ljudstvi in državami ter spoštovati človekove pravice in trajnostni razvoj. Te naloge ostajajo aktualne, zato Ministrstvo za zunanje zadeve ob 71. rojstnem dnevu OZN opozarja na pomen učinkovitega mednarodnega sodelovanja ter se zavzema za okrepitev svetovne organizacije skozi celovito reformo.

V več kot sedmih desetletjih od svoje ustanovitve so OZN in njene specializirane agencije dale neprecenljiv prispevek h krepitvi miru in varnosti, spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava, ter k razvoju in odpravljanju revščine po celem svetu.

Kljub velikemu napredku pa se tudi danes soočamo s številnimi oboroženimi konflikti, z milijoni pomoči potrebnih beguncev in razseljenih oseb, z dramatičnim porastom nestrpnosti in nasilnega ekstremizma, kar ogroža človekove pravice in temeljne svoboščine, z naraščanjem revščine in neenakosti ter s podnebnimi spremembami, katerih posledice čuti vedno več ljudi.

Za uspešno soočenje s temi in drugimi globalnimi izzivi današnjega časa potrebujemo učinkovito multilateralno sodelovanje, v središču katerega bo stala novim razmeram prilagojena in okrepljena svetovna organizacija. Podobno kot številne druge države, si zato tudi Slovenija prizadeva za celovito reformo, ki bi organizacijo naredila učinkovitejšo in prilagojeno novim razmeram v mednarodnem okolju. Za to bo potrebno doseči dogovor o reformi delovanja Varnostnega sveta in revitalizaciji Generalne skupščine. Pričakujemo, da bo pomembno vlogo v tem procesu odigral tudi novoizvoljeni generalni sekretar OZN Antonio Guterres, ki bo s 1. januarjem 2017 zamenjal svojega predhodnika Ban Ki-moona.

Slovenija pri svojem delovanju znotraj sistema OZN namenja posebno pozornost prizadevanjem za ohranjanje miru in varnosti, zaščiti in promociji človekovih pravic, preventivni diplomaciji,  trajnostnemu razvoju, podnebnim spremembam, boju proti terorizmu ter razvoju in kodifikaciji mednarodnega prava, prav tako pa aktivno sodeluje tudi v razpravah o migracijah ter mednarodnih naporih za preprečevanje širjenja orožij za množično uničevanje. To so tudi prioritetna področja našega delovanja v okviru 71. zasedanja Generalne skupščine OZN, ki nosi naslov Cilji trajnostnega razvoja: univerzalni pristop k preoblikovanju sveta in je posvečeno implementaciji Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Prav tako aktivno podpiramo prizadevanja za krepitev zmogljivosti, namenjenih preprečevanju konfliktov in miroljubnemu reševanju sporov, vključno s spodbujanjem medkulturnega dialoga, uporabe mediacije in izgradnje zmogljivosti na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni.

Še posebej aktivno  podpiramo koncept "odgovornost zaščititi" (responsibility to protect – R2P), s poudarkom na potrebi po preventivnem delovanju. Oktobra letos je bil na to temo predstavljen priročnik OZN za prepoznavanje grozodejstev, ki ga je v slovenski jezik prevedlo Ministrstvo za zunanje zadeve.

Slovenija je aktivna in odgovorna članica OZN. Poleg aktivnosti v organih in telesih OZN z univerzalnim članstvom je med drugim članica Sveta za človekove pravice (2016-2018), Izvršnega odbora UNESCO in Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Med aktualnimi aktivnostmi naj izpostavimo še predsedovanje Mreži za človekovo varnost ter prizadevanja Slovenije, da bi Generalna skupščina na svojem 72. zasedanju razglasila 20. maj za Svetovni dan čebel.