Stalno predstavništvo RS pri OZN New York /Novice /
28.09.2015  

Svetovni voditelji sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj

Na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju je bila 25. septembra 2015 soglasno sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti.
 
Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno uresničiti do leta 2030.  Pomembna značilnost nove agende je univerzalnost: ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta, tako države v razvoju kot tudi razvite države.
 
Vrha OZN, ki je potekal med 25. in 27. septembrom 2015, se je udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar.  Premier dr. Cerar je v govoru na plenarnem zasedanju Vrha izpostavil, da Agenda 2030 za trajnostni razvoj poudarja potrebo po spoštovanju in zaščiti človekovih pravic, izpolnjevanju osnovnih človekovih potreb in razumevanju, da so mir, varnost in trajnostni razvoj neločljivo povezani. Prav tako je poudaril, da nova agenda naslavlja številne globalne izzive, s katerimi se sooča mednarodna skupnost, med njimi tudi migracije.
 
Izrazil je pričakovanje, da bo problematika podnebnih sprememb naslovljena z ambicioznim, univerzalnim in zavezujočim dogovorom, sprejetim v Parizu konec letošnjega leta. Dr. Cerar je izpostavil, da bo Slovenija skušala povečati obseg svoje uradne razvojne pomoči v skladu z javnofinančnimi zmožnostmi. Slovenija bo novo agendo uresničevala na nacionalni ravni ter sodelovala pri prizadevanjih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na mednarodni ravni.
 
Predsednik vlade dr. Cerar je skupaj s predsednikom Vlade Svetega Vincenta in Grenadinov Ralphom Gonsalvesom tudi vodil prvega izmed šestih interaktivnih dialogov, ki potekajo v času Vrha. Prav končanje revščine in lakote je po oceni slovenskega premierja eden najpomembnejših izzivov današnjega časa, saj kljub opaznemu napredku v zadnjih letih danes v državah v razvoju v skrajni revščini še vedno živi 836 milijonov ljudi, okrog 800 milijonov ljudi po svetu pa je kronično podhranjenih. Slovenski premier je poudaril, da sta lakota in revščina prisotna v vseh državah po svetu. Cilja odprave revščine in lakote sta dosegljiva s trdno zavezo vseh držav, z odgovornim delovanjem in koherentnimi politikami, dostopom do ustreznih virov ter s sodelovanjem vseh deležnikov, je izpostavil predsednik vlade dr. Cerar.
 
V razpravi, v kateri so sodelovali predstavniki držav, mednarodnih organizacij, sistema OZN, nevladnih organizacij, zasebnega sektorja in drugih deležnikov, je bila med drugim izpostavljena potreba po zagotavljanju socialnega varstva in trajnostne gospodarske rasti, zmanjšanju brezposelnosti in dohodkovnih neenakosti, zagotavljanju trajnostnega kmetijstva, podpori malim kmetom, boju proti podnebnim spremembam in razvoju infrastrukture. Poudarjena je bila potreba po upoštevanju večdimenzionalne narave revščine in lakote.
 
Agenda 2030 za trajnostni razvoj je dostopna na tej povezavi.